Parningskontrakt

Datum:                               Hankattens namn:
Färg:
Reg.nr:


Honkattens namn:
Färg: 
Reg.nr:

Kostnader för parning utgår i språngavgift (inkluderar städning, mat och sand) med:         :- SEK samt per levande kattunge           :-SEK.


Om inte honkatten blir dräktig efter första parningen gäller         antal omparningar (samma hane, samma hona) under förutsättning att inte någon av katterna behövt kastreras på grund av sanitära olägenheter. Skulle detta ske annulleras kontraktet till fullo.
Eventuell omparning kan inte utnyttjas på annan hane/hona. Om inte bägge parter kommer överens om detta. Omparning måste ske inom tre månader om inte honan går tom eller endast får dödfödda ungar, skulle så ske ingår en omparning under förutsättning att hanen inte behövt kastrerats. Ingen utomstående hane/hona får användas under tiden samt att bägge kattägarna är skyldiga att underrätta varandra om eventuella förändringar i respektive katterier.
För både hon och hankatt gäller att respektive ägare själv står för de kostnader som kan uppstå vid eventuell skada på sina katter. Bägge katterna anses vid parningstillfället vara fullt friska och i god kondition samt vaccinerade. Varje kattägare svarar själv för att katten har de intyg som behövs för registrering av kattungarna. Hankattsägaren är vid fullt erläggande av det belopp som är överenskommet skyldig att ge honkattsägaren två underskrivna exemplar av parningsbevis för kullen och de intyg som krävs. Betalningen ska göras senast när kullen är fyra veckor gammal om inte annat är överenskommet.

Speciella överenskommelser__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


Härmed godkännes detta kontrakt mellan dessa parter

          Datum:                                                           Ort:          Hankattsägaren                                                Honkattsägaren